Teşvikler

Teşvikler

Ar-Ge Desteği

Siparişe dayalı Ar-Ge ve tasarım faaliyetleri istisnası

Personel Vergi Desteği

Personel gelir vergisi stopaj indirimi (%95,%90 ve %80)

Ar-Ge Desteği

Ar-Ge harcamalarının tamamı vergi matrahından düşülür

Personel Desteği

Düzenlenen evraklar ve personel damga vergisinden %100 muaf

Gümrük Vergisi Teşviki

Gümrük Vergisi Teşviki