Mentörler

Prof. Dr. Alper OKYAR

Prof. Dr. Alper OKYAR

İstanbul Üniversitesi TTO Müdürü
Prof. Dr. Mustafa Oral ÖNCÜL

Prof. Dr. Mustafa Oral ÖNCÜL

İstanbul Üniversitesi
Doç Dr. Leyla TÜRKER ŞENER

Doç Dr. Leyla TÜRKER ŞENER

İstanbul Üniversitesi
Öğ.Kd.Alb. İbrahim KELEŞ

Öğ.Kd.Alb. İbrahim KELEŞ

Milli Savunma Üniversitesi Rektör Danışmanı
Cem Ufuk BAYTAR

Cem Ufuk BAYTAR

Beykent Üniversitesi
Doç. Dr. Serkan TOPALOĞLU

Doç. Dr. Serkan TOPALOĞLU

Yeditepe Üniversitesi
Muzaffer GÖLCÜ

Muzaffer GÖLCÜ

General Mobile Genel Müdürü
Kemal SARIOĞLU

Kemal SARIOĞLU

Erciyes Üniversitesi
Nurettin ERZURUM

Nurettin ERZURUM

Denge Telekom Genel Müdürü
Ebru BAĞÇI

Ebru BAĞÇI

Beykent Üniversitesi
Prof. Dr. Himmet KARADAL

Prof. Dr. Himmet KARADAL

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi